Nytt år och dags att betala medlemsavgiften till Bunge Sockenförening. 100 kronor per person betalas till bankgiro nr 5811-7979. Ange namn, adress, tfn-nummer och e-postadress. Gärna också adress i Bunge om du har fritidsbostad här.  Skicka e-mail till information@bunge.se om du inte får plats med all text i meddelandefältet.

Barn under 18 år kan vara medlem utan avgift. Notera barnets namn och ålder vid inbetalning av förälderns medlemsavgift.

Vi vill också gärna ha namnförslag på ny styrelsemedlem som vill åta sig uppdraget som kassör. Hör gärna av er till ovanstående mail-adress med förslag på lämplig person.

Har du betalat medlemsavgiften nyligen, bortse från denna påminnelse.

Styrelsen