Styrelsen 2020

Ordförande:
Carina Björklund     Tel. 221879, 0708-23 14 08
sundsfrakt@gmail.com

Ledamöter:
Gullbritt Thorsell
Ann-Britt Lantz
Eva Fohlström
Anita Skarphagen
Kenneth Skarphagen
Pelle Fahlén