Styrelsen 2020

Ordförande:
Carina Björklund     Tel. 221879, 0708-23 14 08
sundsfrakt@gmail.com

Ledamöter:
Gullbritt Thorsell, Sekreterare
Ann-Britt Lantz, Kassör
Eva Fohlström
Anita Skarphagen
Kenneth Skarphagen
Pelle Fahlén