Styrelsen 2023

Ordförande:
Kenneth Skarphagen, tel. 0733 58 89 01
kennethskarphagen@gmail.com

Ledamöter:
Gullbritt Thorsell, Sekreterare, tel. 0739 22 20 99
gullbritt.thorsell@gmail.com
Eva Fohlström
Anita Skarphagen
Pelle Fahlén
Anna Nilsson Ekroth
Tomas Grahn
Christer Laursen Tofftenius