Styrelsen 2021

Ordförande:
Carina Björklund     Tel. 221879, 0708-23 14 08
sundsfrakt@gmail.com

Ledamöter:
Gullbritt Thorsell, Sekreterare
Kenneth Skarphagen, Kassör
Eva Fohlström
Anita Skarphagen
Pelle Fahlén
Britt-Marie Hassellöf
Ann-Britt Lantz