EU-förordningen General Data Protection
Regulation (GDPR), Data-skyddsförordningen, som reglerar
registrering av personuppgifter gäller från 2018-05-18.
När du som medlem betalar din medlemsavgift till Bunge
Sockenförening godkänner du också att följande uppgifter
registreras: namn, address, eventuell familjemedlem (barn), e-postadress, eventuell adress till sommarbostad. Uppgifterna används endast som medlemsregister och vid kommunikation mellan förening och medlem. Uppgifterna lämnas inte vidare till tredje person.