En ny EU-förordning (GDPR) General Data Protection
Regulation, Data-skyddsförordningen, som reglerar
registrering av personuppgifter, trädde i kraft 2018-05-18
och ersatte då tidigare gällande PUL (Personuppgiftslagen).
När du som medlem betalar din medlemsavgift till Bunge
Sockenförening godkänner du också att följande uppgifter
registreras: namn, adress, angiven familje-medlem vid
familjemedlemskap, angiven e-postadress, angiven adress till
sommarbostad.
Uppgifterna används endast som ett medlemsregister och vid
kommunikation mellan förening och medlem och lämnas inte
vidare till tredje person.