Aktiva Seniorer Norra föreningen

Bunge Blårök

Bunge Fiber Ekonomisk Förening

Bunge Flygmuseum

Bunge Sockenförening

Bungemuseet AB

Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge

Fårösunds Båtklubb

Fårö/Fårösunds Företagarförening

Fårösunds Gymnastik- och Idrottsklubb (FGoIK)

Fårösunds Sportfiskeklubb

KA3 Idrottsförening (KA3 IF)

KA3 Kamratförening

KA3 Skytteförening

KUNO – Kulturförening Norra Gotland

Svenska kyrkan