Så blir du medlem
Vi hoppas att ni vill stödja Bunge Sockenförening genom ett medlemskap. Medlemsavgiften är 100 kronor per medlem och betalas till bankgirokonto 5811-7979.
Uppge namn, adress, mobilnummer. Eftersom föreningen informerar våra medlemmar helst via e-post om särskilda aktiviteter m.m. vill vi också gärna att du meddelar din e-postadress vid inbetalningen av medlemsavgiften. Gärna också adress i Bunge om du har fritidsboende här.
Barn under 18 år kan anmälas som medlem utan avgift. Uppge barnets namn och åldervid inbetalningen av förälderns medlemsavgift.