Läs det under menyval Dokument!
Där framgår även hur du blir medlem i Bunge sockenförening.