Vi fortsätter med Bunges historia. Den här gången fokuserar vi på:

  • Kommunal verksamhet
  • Idrott
  • Affärer
  • Föreningar

Medverkar gör bl a Tonny Westerberg med bilder från förr.

Kursstart: Tisdagen den 14 februari kl 18.30-21.00
Plats: Träffpunkten Fårösund
Ledare: Gullbritt Thorsell, Bunge Sockenförening
Kostnad: 300 kr / 5 ggr
Anmälan: senast den 2/2 till 0498-205070 eller gotland@sv.se