Bunge socken med Fårösunds samhälle

På nordligaste Gotland ligger denna socken. Dess centrum har flyttats från kyrkan till samhället vid sundet under 1900-talet. Fårösund är en knutpunkt för kommunikation till lands och till sjöss och snart kanske också i luften. Fårösund är också Gotlands nordligaste tätort.

Färjan till Fårö går dygnet om och har som jobbigast under soliga sommardagar. Dessutom finns det förbindelse med Gotska Sandön flera gånger i veckan sommartid.

Ofta ses lite större fartyg passera i sundet. De skall i regel till Strå hamn för lastning av kalksten. Stenindustrin har gamla anor i socknen.

Bunge flygfält byggdes som militärt flygfält före andra världskriget men nu är i privat ägo. Där finns nu ett flygmuseum.

År 2010 hade Bunge 816 invånare. År 1950 var invånarantalet 1653. Sedan dess har näringslivet förändrats. Flera småindustrier har försvunnit. Regementet KA 3 lades ned år 2000. Dock har serviceutbudet i stort sett bibehållits. Utbyggnad av bostäder pågår eller är planerade på f.d. militär mark. Flera företag har också etablerats på gamla regementsområdet. Där finns också Gotlands Idrottscenter med sport- och simhall, motionsspår, restaurang, hotell och vandrarhem.

Skolan i socknen är en F-9 skola och sedan några år finns det också en folkhögskola på gamla militärområdet. Socknens äldsta skola finns också kvar som ett skolmuseum. Den tillhör Bunge Kulturhistoriska Museum som ligger vid kyrkan. Museet är ett av landets förnämsta friluftsmuseer med över hundra unika byggnader. De flesta är bulhus och den äldsta gården är från 1600-talet.

Sommartid ökar antalet besökare alltmer. Det finns tre vandrarhem, tre hotell, stugby och badplatser. För båtturister finns tre gästhamnar.

En positiv anda märks tydligt i socknen och man har arbetat mycket med sockenutveckling efter det att Bunge blev årets socken på Gotland år 2006. Ett resultat av detta är ”Träffpunkten” vid Kronhagsvägen. Där finns Röda Korsets Kupan med kafé, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska kyrkan, företag, vävstuga och möteslokaler.

Under hösten 2015 har cirka 150 flyktingar + ett 20-tal ensamkommande flyktingbarn tagits om hand i samhället.

 

human hair wigs   , human hair extensions   , Lace Front Wigs   , human hair wigs   , human hair extensions   , full lace wigs   , Lace Front Wigs   , full lace wigs   , human hair wigs   , Lace Front Wigs   , human hair wigs   , extensions hair   , human hair wigs   , remy hair extensions    | full lace wigs   , hair extensions   , clip in hair extensions   , human hair extensions   , human hair wigs   , lace front wigs   , full lace wigs   , human hair wigs   , human hair wigs   , clip in extensions   , extensions hair   , african american wigs   , clip in hair extensions   , human hair extensions   , full lace wigs   , best hair extensions   , extensions hair   , remy hair extensions   , human hair wigs for black women   , hair extensions   , human hair wigs   , remy hair extensions   , human hair wigs   , full lace wigs   , lace front wigs   , clip in extensions   , african american wigs   , best hair extensions   , extensions hair   , human hair wigs   , clip in hair extensions   , clip in hair extensions   , lace front wigs   , human hair wigs   , best hair extensions   , human hair wigs   , clip in hair extensions   , full lace wigs   , clip in extensions   , human hair wigs for black women   , human hair wigs   , human hair wigs   , human hair extensions   , clip in hair extensions   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair extensions   , full lace wigs   , clip in hair extensions   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair extensions   , full lace wigs   , clip in hair extensions   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair extensions   , full lace wigs   , clip in hair extensions   , lace front wigs   , human hair wigs   , clip in hair extensions   , lace front wigs   , human hair wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , full lace wigs   , clip in hair extensions   , human hair wigs   , human hair extensions   , full lace wigs   , Lace Front Wigs   ,