Månad: mars 2024

Evenemangstält uthyres

Bunge Sockenförening erbjuder intresserade att hyra ett stort tält att
användas för olika arrangemang, privata festligheter, försäljningar,
utställningar m.m. inom Bunge socken.
Tältet är 4×6 m, bestående av aluminiumställning 50 mm
konstruktion, tak i vit PVC, 4 väggar, varav 1 vägg öppningsbar.
Förvaringssäck samt krokar och fästlinor.
Kostnad 1 000 kronor för en hyresperiod om max 3 dygn.
Hjälp med montering av tältet kan ordnas.
Kontakta ordförande Kenneth Skarphagen för ytterligare information,
beställning och underskrift av hyresavtal.

Majbrasan 2024

Det är nu ok att lägga grenar och ris på majbrasan vid Båtklubben.
OBS! ENDAST grenar och ris max 50mm tjocka – inget annat.
Det för att ingen skall behöva gå hela natten och vakta.