Bunge Sockenförening har ansvar för Nordret-leden, vår Cykelled som går runt i socknen.Vi vill ge möjlighet till alla som önskar motionera per cykel att utnyttja den leden. Vi ser till att de silverfärgade skyltarna är uppsatta på lämpliga ställen och markerar riktningen av leden,vilket förutsätter att skyltarna inte tas bort eller flyttas av någon annan än den styrelsen utser.Eventuella synpunkter på leden kan lämnas via “kontaktfliken” här ovan eller till någon av oss i föreningens styrelse.