Kulturarvsdagen 2019 uppmärksammades i Bunge den 8 september då en intresserad åhörarskara samlades vid Bungemuseet för att lyssna på John Stövring-Nielsen som berättade om innebörden av bildstenarnas målningar och om skeppsristningarna i några av 1600-talsgårdens byggnader. Därefter en promenad till Bunge kyrka där John fortsatte att där berätta om skeppsristningarna i tornrummet och målningarna på nordväggen i kyrkan. John berättade engagerande om kyrkan som försvarsbyggnad och krigshändelser i närområdet samt hur väl utförda skeppsristningarna är av kunniga snickare/stenarbetare som möjligen kunde ha varit skeppsbyggare, skeppskonstruktörer eller sjömän.

Text Gullbritt Thorsell, foto Louice Möllerström