Som alla kan se finns det inte längre någon kalender, av orsaker redaktören inte råder över. Kommande händelser läggs tills vidare upp under ”Nyheter”.