Månad: februari 2016

Simskola i sommar

INBJUDAN TILL SOMMARSIMSKOLA

Vill du lära dig att simma!

I sommar under veckorna 28-31 har jag simskola för barn, ungdomar och vuxna som vill lära sig att simma eller öva upp sin simkunnighet. Det finns även särskilda kurser för dig som vill lära dig crawl.

Plask och lek grupper 5 år – 7 år.
6 ggr á 30 minuter

Här är målet för barnen att genom lek och olika övningar nå en god vattenvana. Vi tränar på moment som att bubbla, doppa, hoppa, glida och flyta. När vi kan dessa moment är vi redo för att ta första steget mot siminlärning.

Simskola från 7 år och uppåt
Här måste du ha ovanstående moment dvs en god vattenvana
6 ggr á 40 minuter

Här är målet att klara av att simma 10 meter både på rygg och bröst. Simsätten lärs in parallellt med varandra. Simma på djupt vatten ingår.

Jag som håller i simkurserna är simlärare som har utbildning i hjärt- och lungräddning samt livräddning.

Hör av er om intresse finns på min mailadress som är anki.sederholm@gmail.com eller telefon nr 073-618 24 90 säkrast kvällstid.

Begränsat antal platser.

Öppet brev till näringsidkare och aktivitetsanordnare

Öppet brev Fårösund

Asylmötet 8/2

Frågor och svar på asylmötet i idrottshallen.

Vädjan till Joachim Kuylenstierna

Vädjan till Joachim Kuylenstierna 2016-02-05

Hej ! Mängder av Fårösundsbor och andra boende på norra Gotland skriver nu sina namn på den namnlista som finns på nätet och i butiker. Budskapet känner Du till, Vi som skriver på säger Nej till fler asylboenden till Fårösund. Vi är nu uppe i över 800 namn. Alla känner vi en stor oro inför dessa planer.

Som Du känner till så har Fårösund tagit emot hela 200 flyktingar under de senaste månaderna. Det är väldigt mycket för vårt lilla samhälle med endast 800 invånare. Som en jämförelse är det detsamma som att Visby skulle ta emot hela 6000 flyktingar.

Många volontärer och andra vittnar nu om att de känner en otillräcklighet redan i det läge vi nu befinner oss. De 200 asylsökande har då inte ens varit i Fårösund två månader. Volontärer vittnar också om frustration bland flyktingarna för att de inte får vanliga mänskliga behov tillgodosedda. Volontärerna arbetar ideellt och det finns naturligtvis en gräns för hur mycket man orkar och klarar av. Alla har ett liv vid sidan av volontärarbetet som också kräver sitt. Oroväckande signaler kommer nu också från Fårösundselever om att de inte får den hjälp och det stöd de har rätt att förvänta sig. Polisen har gjort flera utryckningar till Fårösund på grund av bråk på asylboendet. Vi vill med detta brev uppmärksamma Dig på att påfrestningarna på invånarna och samhällsfunktionerna i Fårösund redan nu är mycket stora.

Som företagare uppskattar vi Dina satsningar på att utveckla det underbara området Bungenäs och även det Du har bidragit till inne på Kustparksområdet. Vi gör själva vad vi kan för att vidareutveckla våra företag och därmed också vårt fina samhälle Fårösund och norra Gotland.

Vi tror inte vårt samhälle skulle klara av ända upp till 250 – 400 ytterligare asylsökande utan mycket negativa konsekvenser. Vi hoppas att Du har förståelse för våra synpunkter och vi vädjar nu till Dig att inte genomföra planerna på ytterligare asylboenden i Fårösund.

Med de bästa hälsningar

Namn Företag Ted o Ann-Kristina Ljungqvist SkolreseÄventyr Norden AB Gert o Yvonne Fredriksson Fårösunds Marina Peter Johansson Fårösunds Radio & Tv Yvonne o Marie Månsson ,Hans Gardelin Fårösunds Byggvaror AB Åke Hultqvist Fårösunds Tv & Service Mats Widgren Widgrens Lantbruk Gun o Christer Nyberg Ing fa Curt Nyberg AB Pernilla Leal Åsa Andersson Agne Lindelund Time Fårösund Francisco Leal Francis Byggtjänst Bengt o Deisy Nilsson fa Bengt o Deisy Nilsson Michael Söderberg fa Michael Söderberg Björn Jonsson Hägur Björns Sten & Trä Håkan Björklund fa Håkan Björklund Carina Björklund Carinas Biluthyrning PA:s Byggtjänst Per-Anders Walkeapää