Ny råvattenledning (inkommande vatten) har byggts klart från Bäste träsk till Biskopshöjden i Fårösund. Där pågår byggnation av nytt vattenverk som beräknas vara klart i september 2015. Då kommer Fårösundsområdet (inklusive Bungenäs) att få ett nytt dricksvatten i ledningarna.

En ny dricksvattenledning har byggts från Biskopshöjden till Bungenäs via Strandvägen av entreprenör NCC AB (Nybergs), där slutbesiktning utförts nyligen.

Anslutning av dricksvatten mot befintligt vattennät kommer att utföras på Biskopshöjden i villaområdet samt inne i Kustparken när det nya vattenverket är klart att tas i drift.