Stränderna i Bungeviken och Badhusparken har rensats under sommaren.

Det är Ulf Smedberg från Ekeby som gjort jobbet på ett förtjänstfullt sätt.  Även medlemmar i sockenföreningen har deltagit i städning.