Välkomna till provgute.se!

Vi vill att fler skall välja att flytta till Gotland. Vi som lever året runt här idag trivs men vi vill bli fler! Det finns många fördelar med att bo på vår vackra ö, det är nära till det mesta både natur och aktiviteter, tempot är lägre, många upplever en högre livskvalité.

Tanken med det här projektet är att ge människor som är intresserade av att flytta till Gotland en chans att få provbo här. Det är ett stort steg att ta att flytta från sin befintliga ort, kanske ännu större när man väljer att flytta till en ö. Därför tror vi att fler vågar ge det en chans om de har kvar tryggheten som det ger att inte överge sitt befintliga boende.

Att provbo innebär att familjerna får chans att hyra ett boende här på Gotland. I samarbetet med de lokala företagen/föreningarna på orten så har vi ordnat extra bra villkor för dem under provperioden så att familjerna känner sig extra välkomna och omhändertagna!

Barnen går i skola/förskola på orten där de bor.

Varje familj som provbor får en kontaktfamilj som har till uppgift att måna lite extra om just sin provboende familj. Det kan vara att bjuda med dem på aktiviteter, kanske vara barnvakt och annat som gör att det blir lättare att bygga upp ett eget socialt kontaktnät.

Under provperioden kommer gemensamma samkväm att ordnas för alla provfamiljer samt kontaktfamiljer.

Vi som arbetar med projektet heter Arne Eklund, Esso Eriksson och Lotta Bogren.

I dagsläget är det helt ideellt och vi har lämnat in en ansökan för att kunna finansiera t.ex. marknadsföring med Leader Gotland medel. Vi håller även på att knyta ett antal företag som samarbetspartners till oss.

Kolla på www.provgute.se

Eller kontakta mig: arne@bunge.se