Författare: Valter (sida 1 av 10)

Årets Bungebo 2024

Dax att rösta fram årets Bungebo!

Nationaldagsfirande 6 juni 2024

Valborgsfirande 2024-04-30

Evenemangstält uthyres

Bunge Sockenförening erbjuder intresserade att hyra ett stort tält att
användas för olika arrangemang, privata festligheter, försäljningar,
utställningar m.m. inom Bunge socken.
Tältet är 4×6 m, bestående av aluminiumställning 50 mm
konstruktion, tak i vit PVC, 4 väggar, varav 1 vägg öppningsbar.
Förvaringssäck samt krokar och fästlinor.
Kostnad 1 000 kronor för en hyresperiod om max 3 dygn.
Hjälp med montering av tältet kan ordnas.
Kontakta ordförande Kenneth Skarphagen för ytterligare information,
beställning och underskrift av hyresavtal.

Majbrasan 2024

Det är nu ok att lägga grenar och ris på majbrasan vid Båtklubben.
OBS! ENDAST grenar och ris max 50mm tjocka – inget annat.
Det för att ingen skall behöva gå hela natten och vakta.

Inbjudan till årsmöte 2024 17/3 kl 13

Medlemsavgift 2024

Nytt år och dags att betala medlemsavgiften till Bunge Sockenförening. 100 kronor per person betalas till bankgiro nr 5811-7979. Ange namn, adress, tfn-nummer och e-postadress. Gärna också adress i Bunge om du har fritidsbostad här.  Skicka e-mail till information@bunge.se om du inte får plats med all text i meddelandefältet.

Barn under 18 år kan vara medlem utan avgift. Notera barnets namn och ålder vid inbetalning av förälderns medlemsavgift.

Vi vill också gärna ha namnförslag på ny styrelsemedlem som vill åta sig uppdraget som kassör. Hör gärna av er till ovanstående mail-adress med förslag på lämplig person.

Har du betalat medlemsavgiften nyligen, bortse från denna påminnelse.

Styrelsen

Minnesord över Carina Björklund

Öppna för att läsa

Snöröjning i Fårösund

Bunge Sockenförening har i skrivelse till Region Gotland påtalat den mycket dåliga snöröjningen i samhället. Vi  har fått svar från entreprenören Gotlands Gräv & Schakt AB, som snöröjer vägarna, utom Fårövägen, Sundsvägen och Strandvägen som Trafikverket ansvarar för med en annan entreprenör. De beklagar att vi tycker att snöröjningen är eftersatt, men säger att de kör så fort som regionens krav på snödjup är uppfyllda, ibland tidigare än så. Men de kan ju tyvärr inte styra över vädrets skiftningar. De lovar att de gör så gott de kan.

De har också önskemål till fastighetsägarna att ta bort grenar och sådant som hänger ut i vägen så att de kan ploga hela vägens bredd och att man om möjligt inte parkerar på vägen när man vet att det kan komma mera snö som ska plogas bort.

Årets Bungebo

Äldre inlägg