human hair wigs   , human hair extensions   , Lace Front Wigs   , human hair wigs   , human hair extensions   , full lace wigs   , Lace Front Wigs   , full lace wigs   , human hair wigs   , Lace Front Wigs   , human hair wigs   , extensions hair   , human hair wigs   , remy hair extensions    | full lace wigs   , hair extensions   , clip in hair extensions   , human hair extensions   , human hair wigs   , lace front wigs   , full lace wigs   , human hair wigs   , human hair wigs   , clip in extensions   , extensions hair   , african american wigs   , clip in hair extensions   , human hair extensions   , full lace wigs   , best hair extensions   , extensions hair   , remy hair extensions   , human hair wigs for black women   , hair extensions   , human hair wigs   , remy hair extensions   , human hair wigs   , full lace wigs   , lace front wigs   , clip in extensions   , african american wigs   , best hair extensions   , extensions hair   , human hair wigs   , clip in hair extensions   , clip in hair extensions   , lace front wigs   , human hair wigs   , best hair extensions   , human hair wigs   , clip in hair extensions   , full lace wigs   , clip in extensions   , human hair wigs for black women   , human hair wigs   , human hair wigs   , human hair extensions   , clip in hair extensions   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair extensions   , full lace wigs   , clip in hair extensions   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair extensions   , full lace wigs   , clip in hair extensions   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair extensions   , full lace wigs   , clip in hair extensions   , lace front wigs   , human hair wigs   , clip in hair extensions   , lace front wigs   , human hair wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , full lace wigs   , clip in hair extensions   , human hair wigs   , human hair extensions   , full lace wigs   , Lace Front Wigs   ,

Information om Bunge sockenförening

Allmän information och historia

Bunge Sockenförening har nu hållit på sedan 2006 då Bunge blev ”årets socken” och föreningen bildades. Nu är föreningen väl etablerad och jag tror de flesta tycker den har en viktig funktion i vår bygd. Vi är en ideell, opolitisk förening som främst engagerar oss i frågor som rör landsbygdsutveckling och samhällsservice i Bunge socken med tätorten Fårösund. Styrelsen har jobbat mycket med projektet ”Träffpunkt Fårösund ”som nu blivit en viktig  mötesplats för ideella föreningar och näringslivet. Röda Korsets ”Kupanverksamhet” har en viktig social funktion där med sin servering och butik. Detta har faktiskt blivit förebild för andra ”Träffpunkter”. Nu har Svenska kyrkan också sin verksamhet där med egen ingång från parkeringen. Även Studieförbundet Vuxenskolan liksom Vävstugan har verksamhet i Träffpunktens lokaler.

Föreningen försöker också ha ett engagemang för natur, kultur och traditioner i socknen. Vi samarbetar med Region Gotland i Bungeviken, Badhusparken och flera platser och med flagghissning i Fårösund. Vi försöker hitta vägar till ansvariga i regionen när man i socknen har problem som behöver lösas.

Vi vill gärna prata om framtiden och hoppas du vill ta en funderare ifall det är något som du tycker sockenföreningen borde engagera sig i. Kanske går du och bär på någon idé som kan bli verklighet om vi hjälps åt. Vi behöver din hjälp och ditt engagemang för att vi tillsammans skall åstadkomma det som gynnar utvecklingen i Bunge.

Är du inte medlem redan hoppas vi att du vill bli det. För information om det välj ”Bli medlem” i undermenyn till ”Om sockenföreningen” i menyn ovan!

Välkommen till föreningen!