Bunge Sockenförening erbjuder intresserade att hyra ett stort tält att
användas för olika arrangemang, privata festligheter, försäljningar,
utställningar m.m. inom Bunge socken.
Tältet är 4×6 m, bestående av aluminiumställning 50 mm
konstruktion, tak i vit PVC, 4 väggar, varav 1 vägg öppningsbar.
Förvaringssäck samt krokar och fästlinor.
Kostnad 1 000 kronor för en hyresperiod om max 3 dygn.
Hjälp med montering av tältet kan ordnas.
Kontakta ordförande Kenneth Skarphagen för ytterligare information,
beställning och underskrift av hyresavtal.