Länsstyrelsen meddelar, på förfrågan, att man beslutat om stannande- och parkeringsförbud på väg 148 i tre möteszoner från Bungemuseet och söderut ca 900 m för att underlätta framkomligheten vid långa köer till fåröfärjan.
Se kartbilaga!