Genom medlemskap får Du inflytande och blir delaktig i vårt utvecklingsarbete.
Du kan aktivt delta eller välja att stödja vår verksamhet som passiv medlem.
Medlem blir du enklast genom att betala medlemsavgift för 2019 (gäller även år 2020) så snart som
möjligt. 100kr/person eller 150kr/företag eller förening.
Bankgiro: 5036-9123. Ange Namn, e-postadress och telefon.nr.