Styrelsen i Bunge Sockenförening har uppmärksammats på att det finns för få papperskorgar i Fårösund. Det behövs flera för att minska skräpet. Vi har därför skrivit till Region Gotland och bett att få flera papperskorgar uppsatta, särskilt på Fårövägen mellan macken och färjeläget. I vår skrivelse har vi också bett om att på flera behållare, för påsar med hundlatrin, uppsatta på flera platser.

Vi vill här samtidigt rikta en vädjan till de boende i Fårösund att inte utnyttja papperskorgarna i samhället till egna hushållssopor. Varje fastighetsägare har ju ett eget abonnemang som ska användas till de egna hushållssoporna.  Risken finns att regionen tar bort papperskorgar som används för hushållssopor.  Då blir det istället skräpigt på vägarna i samhället om det inte finns några papperskorgar att lägga godispapper/glasspapper mm i.
Och så vill vi väl inte ha det, eller hur?