Kallelse

Bunge Sockenförening kallar till Årsmöte

Tid: Lördagen den 18 mars 2017 kl.14.00
Plats: Träffpunkten i Fårösund

Program:

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Förtäring
  • Föredrag av Kerstin Blomberg om Immigration till norra Gotland

Alla gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!

Var med och påverka och utveckla verksamheten i din egen socken.

Anmälan angående förtäring till Carina Björklund via e-post sundsfrakt@gmail.com eller tfn: 0708-23 14 08 senast den 12 mars 2017.

Styrelsen
Medlemsavgiften för 2017 är 100 kr för enskild eller 200 kr för familj.  Bankgiro numret är 5811-7979.