I väntan på en egen internetsida så kommer här att presenteras information från föreningen Fårösunds Utveckling