Menyvalet är under uppbyggnad. Kanske klart till våren 2021?