Klicka här för att se en presentation av oss!

Hoppas du hört talas om oss.
Vi håller just nu som bäst på med att skapa en Lokal Utvecklings Plan (LUP) i nära samarbete med
Region Gotland. Nästa möte är den 14 november i Folkhögskolans lokaler.
För arbetet med LUP:en har vi samlat företagare och föreningslivet här i Bunge och Fårösund för att
nå bredast möjliga förankring av hur vi skall utveckla vår framtid.
I Fårösunds Utveckling har vi jobbat aktivt i olika grupper: skolorna, vård/omsorg, boende/bygg,
Fårösunds marknad, besök/turism, bro/färja, idrott/friskvård m.fl. Vi har också byggt upp en nära
och god dialog med ledningen inom Region Gotland.
Kom med och påverka! Vi söker bred förankring i de frågor vi driver.
I närtid står vi inför ett spännande nyval av styrelse.
Du kan och bör vara med och påverka det nya styrelsevalet och Fårösundstraktens utveckling!
Genom medlemskap får Du inflytande och blir delaktig i vårt utvecklingsarbete.
Du kan aktivt delta eller välja att stödja vår verksamhet som passiv medlem.
Medlem blir du enklast genom att betala medlemsavgift för 2019 (gäller även år 2020) så snart som
möjligt. 100kr/person eller 150kr/företag eller förening.
Bankgiro: 5036-9123. Ange Namn, e-postadress och telefon.nr.
Välkommen!
Frågor besvaras gärna av:
Lars Elfström, lars.a.elfstrom@gmail.com, 070 856 76 93
Arne Eklund, arne@bunge.se, 070 200 90 53